Dán na Míosa, Feasta, Iúil 2000
Dánta na Míosa, Feasta, Iúil 2000

Feasta - na míosa seo
Feasta
na míosa seo
DÁNTA

le Liam Ó hÁinle
Maoile Mná

Leigheas na hailse
ba dhearg-lasán
i mbarrach a foilt.
Ba ghell lena bás aici
a cloigeann maol
i mbéal an phobail.
Ó chlúid go clúid di
mar thraonach i ngort
go diamhair faoi cheilt,
go dtí gur thagair
Bríd 'Bhun-an-Bhaile'
go neamhbhalbh dá bréagfholt:
'Nead éin ar ard do chinn
ní ródheas a thagann duit.'
Lasair feirge
go bun na gcluas
is mórtas clainne
an fuip fiaigh
a bhagair is a bhrostaigh í
amach ar an tsráid
ag cbaireacht le cách.
Is minic gur masla an tslat
a thugann an dínit go barr.
Ceo na náire
ar maidhm teite.
Róchuma léi feasta
loime nó lomra,
maoile nó mothallaí.
Tá solas na saoirse
i seilbh a mothuithe.


'Aids' san Afraic

Bhí nimh ina chorp a chur íota tarta air
is gan ina phóca meán a mhúchta.
D'fhéach ar chailín an chuntair
ach an deoch thar dheochanna,
faraor, níorbh ionú fós di.
Na caolphócaí thart air
Is rómhaith thuig sé dóibhsean.
D'fhéach uaidh i dtreo an dorais
ach ina bhrú bhí guaire
'ag ól is ag aoibhneas'
i gcuibhreann a chuid aíonna
gan bhagairt gan bhuairt air.
Diaidh ar ndiaidh
tháinig lagachair croí agus coirp air
gur thit de phleist den stól ard
- gloine folamh an dóchais
fós ina dheasláimh -
agus luigh ina chnap ann
gan chor gan chas as
ar lom-urlár na tábhairne.


Oidhe Obann

M'imní
lean é anonn
go láthair a ionnalta
os cionn Easa Victoria.
A ghluaisteán bhí ann
faoli scáth crainn
is an eochair faoi ghlas
go cráite laistigh ann.
Ar aghaidh léi ar bís
go huamhan-bhruach aille.
D'fhéach síos
is mar ghainéad thum
síos, síos,
trí chéad troigh síos.....
A chorp brúite basctha
- mo léir dhóite -
ba é an t-iasc.
M'imní
d'éirigh fúm aníos
ina taibhse abhann
faoi bhánbhrat bróin
a chím im bhrionglóid
is eochair mar chomhartha ceiste,
mar ábhar amhrais
go docht ina dóid.


- Liam Ó hÁinle

.
.
.
© 2000 Feasta

Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
< feasta  ar an idirlíon >