Eagarfhocal Feasta Iúil 2000
Eagarfhocal, Feasta, Iúil 2000

Feasta - na míosa seo
Feasta
na míosa seo


An ionann a bpribhléid agus pribhléid an striapaigh?
Cé atá ag rialú na tíre seo i láthair na huaire? Tá rialtas againn ach tá cuma bacach go maith air agus ba dhána an té a déarfadh go mbeadh sé ann faoi Nollaig. Is mó cúis atá leis seo, ar ndóigh. Tá na binsí fiosraithe linn i gcónaí agus is fada eile a bheidh, iad ag scaoileadh a gcuid scéalta chugainn in aghaidh an lae faoi pholaiteoirí anseo nó ansiud ag fáil suimeanna móra airgid ó thógálaí nó conraitheoir. Tá na scéalta, diaidh ar ndiaidh, ag baint an bonn ón rialtas, go háirithe toisc go bhfuil an milleán den chuid is mó á leagadh ar Fhianna Fáil. Scéal é seo a théann chomh fada siar le ceapadh Chathail Uí Eochaidh mar Thaoiseach.

Caithfidh na binsí fiosraithe a gcúrsa a rith anois, pé faid a leanann siad nó pé costas a bhaineann leo. Is éiric é a chaithfear a íoc agus má chintíonn sé go gcuirfear deireadh le camastaíl sa saol poiblí, is fiú é. Tá sé níos tábhachtaí fós go gcuirfí an dlí in oiriúint chun déileáil le camastaíl, agus go gcuirfí i bhfeidhm í nuair is cuí. Bhí fhios ag an saol leis na blianta, mar shampla, go raibh aicme amháin den phobal ag íoc a gcuid cánach go rialta ach go raibh dreamanna eile - go minic na dreamanna ba rachmasaí - ná raibh ag íoc a gcion. Níl sé soiléir an amhlaidh ná raibh cumhacht ag an gcóras bailithe cánach faoin dlí dul sa tóir ar na daoine seo, nó an amhlaidh ná raibh an toil ann chuige. Arís, cad is síntiús dlisteanach do pholaiteoir ann, agus cad is breab ar mhaithe le fábhar. Tá sé riachtanach maidir le cothromaíocht de go mbeadh freagraí againn ar na ceisteanna seo.

Mar bharr air seo tá an rírá faoi cheapadh an iarbhreithimh Uí Fhlaithearta go dtí Banc Infheistíochta na hEorpa. Is deacair a rá cá bhfuil an ceart sa scéal seo. Ar bhealach féachann sé gurb é atá i gceist ná díoltas as cuimse a bhaint as an bhfear seo de bharr beart místuama a rinne seo, agus a bhfuil díolta go daor aige as cheana féin. Arís, is tuatach mar a láimhseáil an rialtas an cúram.

Ach an cheist a cuireadh ag an tús ná cé atá ag rialú na tíre faoi láthair. Sé an fáth gur cuireadh an cheist ná go bhfuil tionchar agus cumhacht ag na meáin chumarsáide anois thar mar a bhí riamh. Tugann sé chun cuimhne an ráiteas cáiliúil a rinne feisire i bparlaimint Shasana breis agus céad bliain ó shin faoi nuachtáin a linne - gurb ionann dá bpribhléid agus pribhléid an striapaigh thar na cianta - an chumhacht gan an fhreagracht.

Is fíor go mó ná riamh líon na nuachtán agus na stáisiún raidió agus teilifíse agus is mó dá réir an choimhlint eatarthu. Níl sé éasca na colúin iomadúla nuachtáin a líonadh ná na spásanna craolta atá chomh hiomadúil céanna ar an raidío agus teilifís. Is tabhartas ó Dhia dóibh na scanaill faoi láthair. Sé is measa faoi ná gur cosúil gur tábhachtaí ag na meáin an chonspóid agus an choimhlint ná dul go croí na ceiste, nó teacht ar an fhírinne lom.

Ach an mbeadh cúrsaí chomh mór ar mhíthreoir dá mbeadh an cheannaireacht pholaitíochta ar fáil dúinn? An bhfuil ár gcuid urchar ar strae mar sin?


.
.
.
© 2000 Feasta

Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
< feasta  ar an idirlíon >