Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Aíonna

Urraíocht

Naisc


Súil siar ar 2002

Is é is mó a rithfeadh leat ag féachaint siar ar an mbliain atá beagnach thart ná gur beag athrú a thagann ar an saol. Tá aire rialtais eile faoi ionsaí toisc nár íoc sé bille éigin a bhain le deoch agus todóga. Ní hamhlaidh gur mhaith linn a bheith ag déanamh beag is fiú de cheisteanna tromchúiseacha ár linne, ach shíleamar gur gnó beag suarach go leor a bhí ann. Is maith linn a chlos go bhfuil diancheistiú ar bun ag an Roinn chun teacht ar an bhfírinne.

Tá an Feidhmeannas ó thuaidh curtha ar fionraí arís agus ní heol d'aon duine an athbhunófar é. D'fhéadfadh go bhfuil deireadh a ré sroiste ag David Trimble agus gurb é Teach na dTiarnaí atá i ndán dó feasta. Cé go bhfuil botúin déanta ag Sinn Féin is cosúil gurb iad na hAontachtaithe is mó atá ar míthreoir. Má bhunaítear Feidhmeannas nua cá bhfios nach iad Peter Robinson agus Gerry Adams a bheadh mar leathbhádóirí i gceannas air. Is deacair iad a shamhlú ar aon bhuille, ach tarlaíonn rudaí aisteacha sa pholaitíocht.

Is beag athrú a tharla de bharr an olltoghcháin ó dheas, ach go bhfuil sé níos soiléire anois go bhfuil ré an tíogair Cheiltigh thart. Is deacair éaló ón tuairim nár baineadh úsáid cheart as an airgead a bhí ar fáil ón Aontas Eorpach agus ó chistí an rialtais féin sular thráigh an t-airgead sin. Mar shampla, níl córas ceart bóithre iarainn ná gnáthbhóithre sa tír go fóill. Bíodh gur éirigh le Conradh Nice sa dara reifreann baineadh craitheadh as ár máistrí sa Bhruiséil, agus b'fhéidir nár mhiste sin. Is dóigh linne gur céim mhór chun cinn é an euro ach is é an trua nach bhfuil sé ar fáil san oileán ar fad. Nár chóir go mbeadh an SDLP agus Sinn Féin ag iarraidh go nglacfaí leis mar dhara airgead sa Tuaisceart? Ba mhó feidhm a bheadh leis sin ná aon fhoras trasteorann.

Go hidirnáisiúnta tá droch-chuma ar fad ar chúrsaí, agus is ábhar imní don domhan uile an fonn cogaidh atá ar na Meiriceánaigh. Tá sé soiléir gurb í an choimhlint leanúnach idir na Pailistínigh agus Iosrael an baol is mó don tsíocháin, ach ní air atá aird na Meiriceánach dírithe ach ar an Iaráic agus Saddam Hussein.

Sa deireadh, cad faoin nGaeilge? Ní féidir gan a bheith buartha faoin easpa dul chun cinn atá an teanga ag déanamh i measc an phobail. Is furasta dúinn a bheith ag cur dallamullóg orainn féin. Bímid de shíor ag leagadh béim ar mhionchéimeanna, an ceann is déanaí ná an Bille na dTeangacha Oifigiúla. Fíu an Ghaelscolaíocht féin a raibh oiread dóchais as, ní fhéadfaí a rá go raibh toradh mór air. An féidir aon ní a dhéanamh? An bhféadfaí tascfhórsa a bhunú a d'fhéachfadh go fuarchúiseach ar staid na teanga, a dhéanfadh léirbhreithniú ar na laigí agus na heasnaimh atá ag cur bac ar leathnú na teanga? Is é an dallamullóg is measa. B'fhéidir gur gnó don Chonradh é seo.

Feasta, Nollaig 2002

Abhaile | barr | clár na míosa seo