Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Aíonna

Urraíocht

Naisc


Clár

Íomha na míosa seo
Eagarfhocal: Foinse ar lár!
Smaointe Polaitíochta: An Ghaeilge — díscor ar pholasaí stáit?
Dánta le Mícheál Ó Beigléinn
Maidin na Bainise gearrscéal le Seán Ó Ceallaigh
Pearse Hutchinson: Poèmes, in eagar ag Gormaile & Escarbelt á mheas ag Simon Ó Faoláin
Na 5 Leabhar is Fearr Díol
Scoil Neasáin, Stair.
Dán: Líadan (leagan aistrithe ón tSean-Ghaeilge), le Dónall Mac Lochlainn
Lucht Clamhsáin, Gearáin agus Milleáin, le Murchadh Mac an Aighnis
Ailtirí na hAiséirghe and the fascist ‘new order’ in Ireland le R.M. Douglas, á mheas ag Séamas de Barra
Dán le Marion Gunn
Tréimhseacháin Nuabhunaithe Gaeilge sa Chéad 20 Bliain den Fhichiú hAois, le Dorothy Ní Uigín
Tony Gregory, dán le Raghnall Cúc
Anuas den tSeilf, Bonjour Tristesse go Manchán Magan, le Cailliomachas
Cóiriú Cheann-Áras an Chonartha
Tuar Dóchais sa Chorr Chríochach?, Patrick Plunkett
Imní, le Máirtín G. Ó Maicín
D’ainm i nGaeilge? Eolas do dhaoine óga
Dea-theagasc na Gaeilge, cosnaítear é!
Scoil an Chalaidh, An Rinn, le Tom Dowling
An Chistin Ghaelach: Cáis in Éirinn, Orna Ní Choileáin
Anseo & Ansiúd le P. Mac Fhearghusa
Blúiríní le Pádraig Mac Fhearghusa

© Feasta agus na Scríbhneoirí

Feasta, Lunasa 2009

abhaile | barr