Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Naisc

Dán

le Seán Ó Leocháin

ÉIRÍ AMACH

1. Forógra

Beimid mall don dinnéar arís –
maróidh mo mháthair mé
ach bhíomar ag éisteacht leis an bhfear.
Níor éirigh liom é a fheiceáil
ach d’éirigh liom é a chloisteáil:
cé gur bheag a thug mé liom di
thaitin a chuid cainte liom
amhail is nárbh é féin a bhí ann
ach gáir ó gach áit is gach aois
agus gach a raibh á rá
is d’aon ghuth a bhí sé á rá.
Bhí m’athair ina thost, rud ab annamh leis,
cé gur airigh mé ‘An t-amadán bocht!’ aige
is uair eile ‘Maith an fear!’

Níl rud nach ndéanfainn dó
ná bíodh agam ach lá
agus sula raibh deireadh ráite aige
bhí a lán acu ag bailiú leo,
a ndóthain cloiste acu
faoin obair a bhí le déanamh
ó tháinig an focal, ó tugadh a ndúshlán.
Ach níorbh ea in aon chor, a deir m’athair,
ach gach scabhaitéir ar an tsráid
a bheith ag faire ar chreach
ó ardaíodh an bhratach, ó scaoileadh na hurchair,
ó briseadh na fuinneoga is ó tháinig a seal:
gur thosaigh an scrios, gur tháinig an t-am
is gach laoch ina measc ag imeacht lena shlad.

2. Cú Chulainn


Nuair a dhúisigh mé
bhí mé ceangailte den cholún seo
agus éan mór gránna os mo chionn.
Na fir is na mná ag dul tharam,
ní bheannaíonn siad dom ná dá chéile –
b’fhéidir nach bhfeiceann siad mé –
ach tar éis ar baineadh asam
b’fhearr liom nach mbacfaidís liom.
Níl a fhios agam ó thalamh an domhain
céard chuige a bhfuil mé anseo

ach fanaim i mo thost
agus coinním mo shúile orthu.
Ag iarraidh gan athrú
in áit atá lán d’athrú,
pé rud a rinneadh orthu
nó pé rud a thit amach
níor mhaith liom bheith mar iad:
má bhí siad cinnte de rud éigin
níl siad cinnte de níos mó –
airím an comhrá cogar,

airím an cur is an cúiteamh,
airím an t-uisce faoi thalamh.
Pé ollphéist a saolaíodh ina measc,
tá an scéal as a riocht i gcónaí:
an tsleá is an sleádóir faoi amhras,
an seifteoir is an slíomadóir faoi ghradam,
gan iontu dul chomh fada
leis an sprioc a chuir siad rompu,
an gaisceoir is an grágaire
agus gach grág is gaisce acu

ag teacht as gaiste amháin
roimh dhul sa chéad ghaiste eile,
gan cur ar a son féin iontu
dá fhad ó tháinig a lá.
Ach tharla scliúchas éigin, is cosúil,
pé cúis a bhí leis
nó pé toradh a bhí air
nó pé lámha a rinne an mhísc –
níl a fhios agam cérbh iad.
Níl a fhios ag duine ar bith.

Feasta, Aibreán 2016

Abhaile | barr | clár na míosa seo