Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Naisc


- - seanbhliain imithe agus ré shuimiúil romhainn - -

An tseanbhliain éalaithe léi arís, sinn i dtús na hathbhliana, agus go leor ábhar machnaimh againn i gcás na seanbhliana, agus go háirithe an mhórthábhacht a bhaineann dúinne le toradh an reifrinn úd sa Bhreatain agus cinneadh an phobail ansin éirí as a mballraíocht san Aontas Eorpach. Tá na deacrachtaí a chruthaíonn an cinneadh sin don tír seo maidir leis an teorainn atá ár scaradh ónár gcomharsana ó Thuaidh follasach, agus ina ábhar imní don rialtas agus don phobal. Is léir, áfach, nach i mí-oiriúnacht ná míbhuntáiste na ‘Breatimeachta’ dúinne a chuir rialtas ná pobal na Breataine suim agus iad ag vótáil. Cén fáth go gcuirfeadh, a déarfaidh lucht an réasúin, gan amhras.

Ní hí an Bhreatimeacht an t-aon mhórghníomh a tharla i gcaitheamh na bliana a ghabh tharainn, ná an t-aon bheart ag pobal vótála a bhain geit as daoine, nó fiú a chuir alltacht orthu go forleathan. Dá mhéid iontais é roghnú Donald Trump mar uachtarán tofa sna Stáit Aontaithe, níl aon mhíniú réasúnta ar conas gur rachmasóir, billiúnaí agus fiontraí a roghnaíodh, más amhlaidh, mar a deirtear, gur daoine ar an ngannchuid a vótáil dó, iadsan atá thíos leis an mbearna atá anois de shíor ag méadú idir iad féin agus lucht rachmais. Nach a mhalairt de dhuine a bheadh oiriúnach? A leithéid, b’fhéidir, a bheadh gníomhach i bpolaitíocht na heite clé, nó a mbeadh aitheantas tuillte aige ar a thuiscint agus a ghafacht le leigheas na míchothromaíochta, atá coitianta anois inár saol comhaimseartha?

I ndáiríre is mó is cosúil an meon atá i dtreis faoi láthair ina measc-san a chaith a vóta sa Bhreatain i bhfábhar na Breatimeachta, agus sna Stáit Aontaithe ar son Trump, gur le míshástacht nó fiú cineál ainrialtachta a chaith siad a vóta. Ní sa dá thír sin amháin atá an meon seo ag teacht chun cinn. San athbhliain beidh toghchán na huachtaránachta ar siúl sa bhFhrainc. Beidh Marine Le Pen ón bhFronta Náisiúnta agus, ar ndóigh, an chian-deis ag seasamh sa toghchán sin, agus má chloítear leis an múnla a leagadh síos sa dá thír eile d’fhéadfadh gurb í a bheadh ina hUachtarán sa bhFrainc isteach san athbhliain. Ba mhó ba chosúil le réabhlóid é, ach le toil Dé, nach ndoirtfear aon fhuil.

Táimid gan amhras beo i ré shuimiúil fiú anseo in Éirinn, áit chúlráideach agus pobal sochma, dar linn féin. Ach ná bímis ró-shochma. Fiú mura bhfuil an chorraíl pholaitiúil chomh huilechoiteann agus atá thar lear, féach go bhfuil leagan amach na bpáirtithe polaitiúla athraithe le tréimhse, agus uimhir na neamhspleách méadaithe thar cuimse. Nach léiriú ar mhíshuaimhneas é nuair atá Fianna Fáil ag coinneáil Fine Gael i gcumhacht, agus a ngoimh araon dírithe ar Shinn Féin agus a gceannaire? Murab é báire na fola é, ní hé an status quo é ach oiread. Athbhliain faoi shuaimhneas dúinn uile!

Feasta, Eanáir 2017

Abhaile | barr | clár na míosa seo