Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Naisc

Dán

le Ré Ó Laighléis


Taibhsíodh Dom

Taibhsíodh dom
Go raibh Éire uasal athuair,
Go raibh ruaig ar an rógaire,
Go raibh an slíomadóir faoi shrian,
Go raibh meas ar ár muintir,
Ar an mbáicéir,
Ar an mbanaltra ’gus uile.

Taibhsíodh dom
An polaiteoir maorga macánta,
Gan aige ach an béal neamhchúinneach,
A raibh cúram agus caoine ar a chaint,
Agus snastacht agus fírinne,
A labhair go láidir fuinniúil dána,
Idir Ghaeilge agus Bhéarla.

Taibhsíodh dom
Na páistí ar chasáin chathracha is tuaithe,
Agus gile agus dóchas ar a gcroíthe,
Gan d’aiceann ar a nglórtha
Ach tuin na háite as a dtánagadar,
An misneach ’s an fhéinmhuinín araon
Á bhfógairt féin go humhal iontu.

Taibhsíodh dom
Lucht baincéireachta ’gus cléire
Nár leag lámh cham ar airgead ná páiste,
Nár chás leo brat ar fhírinne,
Nach ndearna sculcaireacht ná scrios,
Nárbh fhaide riamh orthu
An deasóg ná an chiotóg.

Taibhsíodh dom
Gníomh uasal treibhe,
A bhéarfadh greim go teann
Ar an rud is ansa linn,
Idir nádúr agus nós,
Idir theanga agus chleachtas,
Idir dhualgas agus cheart.

Taibhsíodh dom … taibhsíodh dom …
Agus dhúisigh mé, de gheit.
Mise Éire,
Draoibeáilte mé ná An Chailleach Bhéarra.

Feasta, Márta 2017

Abhaile | barr | clár na míosa seo