Céard é seo?

An t-eagrán is déanaí

Cartlann

Comórtas

Ordú

Teagmháil

Cóipcheart

Údar-lann

Naisc


Bhuel, Scéal Eile le Liam Prút

Á breithniú ag Micheál Ó CatháinCnuasach beag scéalta is ea é seo leis an bhfile Liam Prút. Bhainfeadh aon duine taitneamh astu. Tá siad scríofa i nGaeilge sothuigthe agus cabhróidh siad le haon duine gur mhaith leis feabhas a chur ar a chuid Gaeilge féin agus taitneamh a bhaint as an bhfeabhsú.

Bhain mé féin an-taitneamh as an scéal ‘Crann.’ Is léir gur file a scríobh é! Tá naoi leabhar filíochta scríofa go dtí seo ag Liam Prút, chomh maith le cúig chnuasach eile scéalta, saothar critice agus aistriúchán ó Ghaeilge na hAlban. Sa scéal ‘An Dallach Dubh’ tugann Liam cuntas ar an mbob a bhuail rógaire air chun airgead a fháil uaidh – rud a tharla do mhórán againn, is dócha.

‘Crann’: ní scríobhfadh aon duine ach file é seo – scéal an-suimiúil ar fad. ‘Peait Ó Dé’ agus ‘Cé Ghoid mo Rothar?’ agus ‘Caith-is-gheobhadsa’ agus ‘Ar Son an Pharóiste Bhig’, agus ‘Ceann Eile le haghaidh Las Vegas’: scéalta ón ngnáth-shaol iad seo, ach iad á n-insint ar chuma ar leith. Tá siad greannmhar ach iad tragóideach chomh maith, faoi mar a bhíonn an saol. Níl ‘Bean an Bhuidéil’ mar gheall ar bhean a bhíodh ag síor-ól, mar a cheapfá, agus níl ‘Geata na bhFlaitheas’ mar gheall ar dhul ar neamh sa ghnáth-shlí ach an oiread. Is mar gheall ar gheata é, ceart go leor!

Tá nathanna beaga milse Fraincise agus Laidine thall is abhus sna scéalta seo. Ach ná cuireadh sé aon chorrabhuais ort muna bhfuil cur amach agat ar na teangacha sin. Tá focail ón mBéarla iontu leis, mar shampla ‘progras’ agus ‘fair play.’

Is breá liom na scéalta atá ag Prút i dtaobh ainmhithe: capall, lucha, madraí, iora rua agus iora glas. Agus i dtaobh plandaí: crann agus caisearbháin. Is breá leis sult a bhaint as an sean-saol, as Oisín na Féinne agus De Valera.

Comghairdeas le Liam agus le Coiscéim, an foilsitheoir.

Feasta, Meitheamh 2017

Abhaile | barr | clár na míosa seo | ar ais