Cйard й seo?

An t-eagrбn is dйanaн

Cartlann

Comуrtas

Ordъ

Teagmhбil

Cуipcheart

Ъdair

NaiscIris liteartha is ea Feasta a bhunaigh Conradh na Gaeilge trнd an gcomhlacht foilsitheoireachta, Clуdhanna Teoranta, i 1948. Foilsitear Feasta gach mн.

Maireann Feasta chun an saol a phlй trн mheбn na Gaeilge - litrнocht, eolaнocht, polaitнocht. Is mу aidhm atб againn: an ghearrscйalaнocht a chothъ; ardбn a chur ar fбil d'fhilн na Gaeilge; scrнbhneoirн уga a aimsiъ agus a meanma a chothъ; scolбirн dara leibhйal agus mic lйinn trнъ leibhйal a thabhairt i dtreo na scrнbhneoireachta Gaeilge; tбbhacht na teanga scrнofa a бiteamh ar eagraнochtaн Gaeilge; ceardlanna scrнbhneoireachta Gaeilge a chothъ, agus teagmhбil a fhorbairt idir Feasta agus ealaнontуirн sъl. Nн miste linn ach oiread scrнbhneoirн a aimsiъ le seirbhнs lйirmheastуireachta a sholбthar, i gcбs na leabhar Gaeilge atб ag dul i gclу ach go hбirithe.
Déanann na piollaí iarracht ar phiollaí gorma an-tóir orthu mar gheall ar na meáin, agus cleachtadh nó dhó anála mar gheall ar dhúlagar; agus iad a rangú chun míochainí sonracha a úsáid. Sna cógais seo as:manligapotek.com/generisk-cialis.html


Pбdraig Mac Fhearghusa, eagarthуir

abhaile | barr